Dobra wartość

Wartość, pojęcie wieloznaczne, które ma też „dodatnie”  zabarwienie i kojarzy się pozytywnie. Jest to wydaje się proste, dlatego uszy rani twierdzenie dobra wartość, to prawie tak, jak kiedyś mówił jeden z polityków: plusy ujemne.