Dobrowolnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dobrowolnie przysłówek

 

Dobrowolnie oddał wszystkie skradzione eksponaty.