Do czasu [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do czasu przysłówek

 

Postanowił to tolerować do czasu.