Do czysta [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do czysta przysłówek

 

Posprzątał kuchnię do czysta.