Dodatkowo [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dodatkowo przysłówek

 

Dostał dodatkowo kosz owoców.