Dobry lekarz

Mówił chorym miłe słówka, dlatego nikt nie tracił nadziei, że umrze.