Bochenek

Dzieci od dawna nie miały w ustach bochenka chleba.