Doczesny [wyrazy przeciwstawne]

  • Doczesny, trwający do pewnego czasu, nietrwały, przemijający.
  • Przeciwstawne:
    • wieczny,
    • nieskończony,
    • wiecznotrwały,
    • trwały.