Dokądże [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dokądże wzmocnione dokąd Dokądże się to pan wybiera.