Dokładnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dokładnie przysłówek Posprzątaj dokładnie swój pokój.