Dookoła (dokoła)

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dookoła

lub

dokoła

przyimek (wokół) Dookoła (dokoła) domu zrobiono chodnik.
przysłówek Dookoła (dokoła) rozciąga się łąka.