Dołem [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dołem przysłówek Dołem przebiegał droga wojewódzka.