Dokładny [wyrazy przeciwstawne]

 • Dokładny, staranny, skrupulatny, precyzyjny, ścisły.
 • Przeciwstawne:
  • niedokładny,
  • niedbały,
  • nieprecyzyjny,
  • niestaranny,
  • nieścisły,
  • powierzchowny.