Dokumentalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Dokumentalny, oparty na dokumentach, materiałach źródłowych, faktach, mający wartość dokumentu.
  • Przeciwstawne:
    • fabularny,
    • fikcyjny,
    • zmyślony,
    • fantastyczny.