Doliczyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Doliczyć, dodać do sumy uprzednio obliczonej, wliczyć, dodać.
  • Przeciwstawne:
    • odliczyć,
    • odjąć.