Dołki

Kto pod kim dołki kopie, temu Pan Bóg daje. A kto rano wstaje, ten w nie wpada.