Doloryzm

  • Prąd w sztuce średniowiecznej.
  • Eksponuje motyw Męki Pańskiej oraz boleści Matki Boskiej.
  • Z łac. dolor = ból, cierpienie.