Notatka syntetyzująca

 • Stanowić może zapis lekcji, zebrania, szkolenia, wykładu.
 • Zawiera najbardziej istotne informacje, podsumowanie poznanych treści.
 • Schemat takiej notatki obejmuje:
  • temat notatki, główne zagadnienia, problematyka, data jej sporządzenia,
  • główna część zawierająca najważniejsze informacje, sporządzone chronologicznie i czytelnie,
  • można podkreślać lub notować na marginesie słowa kluczowe, pytania,
  • podsumowanie i wnioski,