Cechy literatury średniowiecza

 • Literatura tego okresu miała charakter dydaktyczny.
 • Pokazywała ludziom jak mają żyć, wskazując autorytety do naśladowania.
 • Tematyka ta była obecna w literaturze świeckiej i religijnej.
 • W literaturze świeckiej wyróżniała się historiografia, czyli teksty o minionych czasach wraz z ich oceną.
 • W literaturze religijnej dominowała hagiografia, czyli opisy świętych, będących wzorcami osobowymi.
 • Literaturę tego okresu charakteryzuje również:
  • dwujęzyczność, początkowo tylko łacina, później także języki narodowe,
  • anonimowość, dzieł tworzono dla większej chwały Boga, a nie pojedynczych ludzi,
  • rękopiśmiennictwo, manuskrypty w pojedynczych egzemplarzach, choć dokonywano kopii  to dostęp do tych dzieł miel nieliczni.