Praska wiosna

  • Po II wojnie światowej Czechosłowacja znalazła się w kręgu państw bloku wschodniego pod wpływem ZSRR.
  • Władzę sprawowała partia komunistyczna.
  • Po śmierci Stalina )1953) oczekiwano bardziej radykalnych zmian  kraju, ale niewiele się zmieniło.
  • W latach 60.  zaczęto stanowo krytykować władzę komunistyczną.
  • Władzę wówczas przejął Aleksander Dubczek, początkowo popierany przez ZSRR.
  • Nowy przywódca zapowiedział wiele reform, co wzbudziło pozytywne nastroje społeczne.
  • Czas od przejęcia władzy przez A. Dubczeka  do lipca 1968 roku – nazywany jest praską wiosną.
  • Zakończyła ją inwazja armii państw Układu Warszawskiego, wywiezieniem polityków czeskich do Moskwy i wiele represji wobec społeczeństwa.
  • Praska wiosna zebrała także śmiertelne żniwo (wskazano, że zginęło wówczas 5 osób).