Dom Modlitwy (stary i nowy) Herszla Zagajskiego w Kielcach

Dom modlitwy to prywatna Synagoga, która powstała w 1922 roku. Inicjatorem jej budowy był przedsiębiorca Herszl Zagajski. Obecnie jest to jedyny zachowany w Kielcach tego typu obiekt. Służył wiernych, a jednocześnie mógł pomieścić około 80 osób. Jego powierzchnia to około 55 m kwadratowych. Losy budynku były bardzo różne. W okresie okupacji stał został przez hitlerowców zdewastowany, po wojnie uczyniono z niego zwykły magazyn. Do spadkobierców powrócił w latach 90. XX wieku, a w 2011 przejęła go firma „Dorbud”, będąca  właścicielem  kamienicy między ul. Słowackiego i Śniadeckich wraz z podwórkiem i znajdującym się na nim domem modlitwy.

Za zgodą konserwatora zabytków dom został przeniesiony w 2016 roku  na Pakosz  (dawną żydowską dzielnicę) w okolice cmentarza żydowskiego i Hali Legionów,  obok grobu cadyka. Obiekt odtworzono w skali 1:1, umieszczając na ścianach najlepiej zachowane fragmenty oryginalnych, cennych polichromii, które poddano wcześniej renowacji.