„Dom, w którym śmieszy” Jerzego Ficowskiego

 • Podmiot liryczny można utożsamić z poetą, gdyż mówi o sobie w pierwszej osobie „ja”.

 • Wiersz obrazuje dwie baśnie snujące się po domu,
 • Jedna baśń jest o domu, w którym straszy, druga zaś o domu, w którym śmieszy,
 • Czytelnik poznaje „straszny” dom, w którym strach ogarnia wszystko, m.in. ściany, strych podwórko, a nawet księżyc, będący  jednocześnie źródłem strachu,
 • Szczekające psy, hukający puszczyk, księżyc rzucający dziwny poblask podnoszą poziom grozy i sprawiają, że sen w takim domu to koszmar,
 • Poecie taki dom wcale się nie podoba, on woli „śmieszny” dom,
 • Ten wygląda zupełnie inaczej, bowiem wszystko staje się tu powodem radości,
 • Pająk, cienie, ćmy sa źródłem śmiechu, wszystko tańczy i chichocze,
 • Po domu krąży radosny, kojący, kolorowy sen, mający moc rozweselania, zabawy,
 • Każdy powinien starać się, by jego dom był przyjazny, radosny i pełen życzliwości, by każdy miał w nim kolorowe sny i czuł się bezpiecznie.

 • Wiersz składa się z 4 strof,
 • Mają one różną liczbę  wersów,
 • Rymy układają się w pary aa bb, niektóre dokładne, inne niedokładne.