Dominik Guzman [patron chrześcijański]

 • Urodził się ok. 1170 roku w Hiszpanii, w rodzie Guzmanów z Kastylii.
 • Po studiach został kanonikiem w Osmie.
 • W tym czasie, na południu Francji działała sekta albigensów, którzy zaprzeczali podstawom wiary, jak Trójca Święta, Wcielenie Syna Bożego i odkupienie, odrzucali sakramenty, burzyli kościoły, niszczyli obrazy i krzyże.
 • Biskupi francuscy byli w stosunku do nich bezradni.
 • Dominik doradził im, by głosili Ewangelię  naśladując Chrystusa w ubóstwie i wyrzeczeniach.
 • Sam też podjął się tego zadania, skupiając wokół siebie wielu kapłanów ochotników, z których powstał później zakon dominikanów.
 • Dominik zmarł w 1221 roku.

 • Święty Dominik Guzman jest patronem:
  • Bolonii,
  • Kordoby,
  • Madrytu,
  • zakonów dominikanów i dominikanek.
 • Dzień św. Dominika Guzmana to 8 sierpnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]