Prawdopodobnie

A potem Luter prawdopodobnie umarł.