Komornicy

Komornicy mieszkali w tak małych komórkach, że spali jeden na drugim.