„Domkowa” kapliczka przy ulicy Krakowskiej w Kielcach

Na wysokości rezerwatu „Kadzielnia”, od strony ulicy Krakowskiej, stoi mała domkowa kapliczka. Umieszczona jest na niewysokim drewnianym palu, na jej szczycie znajduje się, także drewniany, krzyż. Dach pokryto papą. Wygląda na zaniedbaną, czego świadectwem jest łuszcząca się zielona farba, którą całość jest pokryta. Wewnątrz znajdują się figurki Maryi, Jezusa,  metalowa pasyjka i wiele obrazków świętych różnej wielkości. Brak pewnego ładu, ale nie o to w kapliczkach przydrożnych chodzi. Ta opisywana –  stała kiedyś na rozdrożach końca miasta, żegnając i witając odwiedzających i żegnających miasto.