Renesansowi artyści

Renesansowi artyści to twórcy przekonani o własnej wartości i wyjątkowości. Wierzyli, że ich działalność to podstawa i gwarancja ich nieśmiertelności. Artyści uznawani wówczas byli za osoby nieprzeciętne, naznaczone iskra Bożą, której nie posiada większość śmiertelników.