Zwierzchność

Pisarze w bardzo różny sposób władają piórem.