Horacjanizm

  • Nawiązania do tematów i motywów liryki Horacego.
  • Horacjanizm to literacka postawa dialogu z poezją Horacego, z którego pieśni łacińskich brano w odrodzeniu tematy, motywy, tłumacząc je, parafrazując i swobodnie tłumacząc ich sens.
  • Naśladowanie postawy dystansu wobec przeżyć podmiotu lirycznego oraz powściągliwość w wyrażaniu uczuć.
  • Warto pamiętać, że w dawnej literaturze za kryterium oryginalności postrzegano język, zaś naśladowanie poetów klasycznych uważano za wyraz erudycji (oczytania i rozległej wiedzy).
  • Nawiązania te pojawiały sie w poezji europejskiej renesansu i późniejszych epok.