Wiersz sylabiczny w poezji polskiej

  • Za jego twórcę uważa się Jana Kochanowskiego.
  • poeta chciał nawiązać w ten sposób do harmonii i ładu kompozycyjnego wiersza antycznego.
  • Porządek w takim wierszu wyznaczają 3 następujące zasady:
  • I- taka sama lub regularnie powtarzana liczba sylab w poszczególnych wersach, a na jej podstawie określanie formatu wiersza (np.  dziesięciozgłoskowiec czy trzynastozgłoskowiec).
  • II – każdy wers kończy się rymem półtorazgłoskowym, z akcentem na przedostatniej sylabie,
  • III – w wersach dłuższych niż ośmiozgłoskowe  pojawia się średniówka, będąca stałą pauzą między wyrazami wewnątrz wersu, po określonej liczbie sylab.