Donald [patron chrześcijański]

  • Pochodził ze szkockiej rodziny szlacheckiej.
  • Miał 9 córek.
  • Po śmierci żony założył pustelnię w swoich rodzinnych stronach, w Ogilvy.
  • W oddzielnych celach zamieszkał Donald i jego 9 córek.
  • Około 716 roku Donald zmarł, a jego córki opuściły pustelnię i przeniosły się do klasztoru w Abernethy.

  • Donald to imię pochodzenia celtyckiego.
  • Wywodzi się z 2 słów: dumno = świat i valos = potężny.
  • Oznacza władcę świata.
  • Dzień św. Donalda to 15 lipca.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]