Dopełnienie

Dopełnienie to podrzędna część zdania, określająca czasownik. Odpowiada na pytania przypadków zależnych, czyli wszystkich oprócz mianownika.

Rozróżniamy dopełnienia;

  • bliższe, to takie, które przy zamianie orzeczenia wyrażonego w stronie czynnej na bierną staje się podmiotem , np. Mechanik naprawia samochód. Samochód jest naprawiany przez mechanika.
  • dalsze, przy zamianie orzeczenia w stronie czynnej na bierną, pozostaje dopełnieniem, czyli nie zmienia swojej funkcji składniowej, np. Mechanik naprawia (co?) koła (czym?) kluczem. Koła są naprawiane przez mechanika (czym?) kluczem.