Dźwięki mowy

Dźwięki mowy to głoski, najmniejsze cząstki wyrazu, które słyszymy i mówimy, powtarzające się w toku mowy.

Głoski różnią się względem siebie cechami artykulacyjnymi i akustycznymi, a powstają na skutek pracy (ruchu) narządów mowy, kształtujących strumień wydychanego powietrza.

Podstawowy podział głosek to opierający się na stopniu zbliżenia narządów mowy, czyli:

 • samogłoski, charakteryzujące się otwartym układem narządów mowy i swobodnym przepływem powietrza przez jamę ustną, są więc głoskami otwartymi, dźwięcznymi i długimi. Samogłoski klasyfikuje się ze względu na ruchy języka (poziome i pionowe) ruchy warg i pozycję podniebienia miękkiego,
 • spółgłoski zaś klasyfikuje się ze względu na:
Stopień zbliżenia narządów mowy
 • zwarte, b, t, k,
 • szczelinowe, w, f, z, s, sz,
 • półotwarte, m, n, r.
Pozycję wiązadeł głosowych
 • dźwięczne  – b, w, d, z, dz, ż, dż, ź, dź, g, m, n, l, ł, r, j,
 • bezdźwięczne – p, f, t, s, c, sz, cz, ś, ć, k,
 • spółgłoski m,n, l, ł r, j są dźwięczne i nie mają bezdźwięcznych odpowiedników./
Położenie podniebienia miękkiego
 • ustne,
 • nosowe – m,n, m’, n’.
Miejsce artykulacji
 • dwuwargowe, b, p, m, b’, m’, p,
 • wargowo-zębowe, w, f,w’, f,
 • przedniojęzykow0-zębowe, t, d, s, z, c, dz, n, ł,
 • przedniojęzykowo-dziąsłowe, r, l, cz, dż, sz, ż (rz),
 • środkowojęzykowe, ś, ź, ć, dź, ń,
 • tylnojęzykowe, k, g, ch, k’, g’, ch’.