Homonimy [definicja]

  • Homonimy to wyrazy mające jednakowe brzmienie, często także pisownię z innym wyrazem.
  • Oznaczają jednak coś zupełnie innego.
  • O znaczeniu homonimu decyduje jego użycie, czyli kontekst, w jakim może występować.
  • Wyrazy mimo jednakowego brzmienia mają różna wartość znaczeniową.

  • Homonimika -zasób homonimów jakiegoś języka, czyli wyrazów mających jednakowe brzmienie, lecz różna etymologię , wartość znaczeniową i niekiedy tez pisownię.