Dopowiedzenie

  • Terminem tym określa sie przydawkę rzeczowną lub przymiotną, która została rozwinięta przez dodanie innych wyrazów określających.

Przykłady:

  • dopowiedzenie przymiotne, rozwinięta przydawka przymiotna, np. wierzba siwa, płacząca, miasto wielkie i piękne,
  • dopowiedzenie rzeczowne – rozwinięta przydawka rzeczowna, np. wrzasnął derkacz, pierwszy skrzypek łąki.