Dublet

  1. Jedna z dwóch synonimicznych i pokrewnych formacji słowotwórczych, np. pojazd i wehikuł, okulary i binokle,
  2. Jedna z obocznych form wyrazu o jednakowym znaczeniu, istniejąca nieobowiązująco, pozostawiona do wyboru, np. karabina – karabinu.