Dwuznak

  • Znak podwójny.
  • Składa się z dwóch elementów, w szczególności polaczenie dwóch liter oznaczających jedną głoskę, np. cz, dz, ch, rz, sz.