Doprawdy dwuznacznie

Postanowił się zająć własnym interesem.