Doświadczalny [synonimy]

 

  • Eksperymentalny.
  • Empiryczny.
  • Badawczy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]