Doświadczony [synonimy]

  • Wytrawny.
  • Bywały.
  • Bogaty w przeżycia.
  • Wprawny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]