Dotychczas [synonimy]

  • Do dziś.
  • Do tego czasu.
  • Jeszcze.
  • Do tej chwili.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]