Dotykać [synonimy]

  • Tykać.
  • Macać.
  • Dotykać.
  • Ruszać.
  • Dosięgać.
  • Trącać.
  • Potrącać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]