Dowcip [synonimy]

  • Żart.
  • Kalambur.
  • Anegdota.
  • Kawał.
  • Facecja.
  • Figiel.
  • Gra słów.
  • Dwuznacznik.
  • Koncept.
  • Ironia.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]