Dowcipniś [synonimy]

  • Wesołek.
  • Żartowniś.
  • Kawalarz.
  • Facecjonista.
  • Figlarz.
  • Błazen.
  • Kpiarz.
  • Wykpis.
  • Wykpisz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]