Dowiadywać się [synonimy]

  • Zasłyszeć.
  • Uzyskiwać informacje.
  • Sprawdzać.
  • Szukać.
  • Pytać.
  • Czerpać.
  • Otrzymywać.
  • Pytać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]