Dowodzić [synonimy]

  • Udowadniać.
  • Uzasadniać.
  • Dokumentować.
  • Przekonywać.
  • Wyjaśniać.
  • Przytaczać argumenty.
  • Świadczyć.
  • Mówić.
  • Składać dowody.
  • Przeprowadzać dowód.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]