Dotychczas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
dotychczas przysłówek Dotychczas nie zwrócił namiotu.