Do wewnątrz [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do wewnątrz przyimek Zamontował drzwi do wewnątrz mieszkania.