Do woli [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
do woli przysłówek Najedliśmy się do woli.