Drwiąco [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
drwiąco przysłówek Patrzył drwiąco na niego.